TPG 21 Tháng Chín 2018
Lý thuyết loose parts được phát triển bởi kiến trúc sư Simon Nicholson từ những năm 70, người tin rằng các vật dụng xung quanh cho phép phát triển sáng tạo và sự tham gia hơn là các vật được thiết kế sẵn cho việc chơi. Lý thuyết của ông hiện đang được thực nghiệm bởi các chuyên gia về trẻ em. Chơi với các vật sinh hoạt hoặc trong môi trường tự nhiên không phải là mới mà cũng không phải là mốt cho sự phát triển của tuổi thơ. Nhiều người trong số chúng ta vẫn còn kỷ niệm chơi với xô, chậu, chai lọ trong bếp khi chúng ta còn bé.

Loose-parts là gì? Loose-parts là các đồ vật không có các tập hợp định hướng trước. Chúng có thể xếp lại với nhau hoặc bị chia ra, được mang đến, được sắp thành hàng, chuyển đi chỗ khác, được dùng đơn lẻ hay kết hợp với các vật khác. Chúng có thể là vật từ thiên nhiên như đá, hoa, vỏ ốc, quả bàng, lá cây, hạt cây hay các đồ vật dụng như bóng, dây thừng, chậu câu, vải, hộp..

Bằng việc có các vật tự nhiên xuất hiện trong không gian chơi của trẻ em, các em sẽ được khuyến khích để chọn các nguyên vật liệu của mình với rất đa dạng thể loại khác nhau, cho phép sự vô hạn của việc chơi hơn là các hoạt động mà được người lớn dẫn dắt. Chơi với các vật tự nhiên khuyến khích sáng tạo và tưởng tượng nhiều hơn là chơi với các đồ chơi bằng nhựa.

Chơi với loose-parts Đây là một ví dụ của không gian chơi được Clare sắp đặt sử dụng các vật dụng quanh nhà trên một tấm trải lớn. Không có mục đích hay tập hợp ý định nào cho các vật này, chỉ để cho trẻ em sử dụng sự sáng tạo và tưởng tượng. Các viên bi được cho thêm vào sau này bởi chính các em.

Nguồn: http://clareslittletots.co.uk/2014/07/loose-parts-play/

tin tức gần đây

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Messager