TPG 16 Tháng Bốn 2017
Có thể bạn không biết, tại thị trấn Guinnea (một thuộc địa của người Pháp ở Nam Phi), có những vỉa hè bị lấn chiếm bở itam cấp, nhưng thay vì đập phá để "chiếm lại cho người đi bộ" họ cũng tạo ra khu vực an toàn dưới lòng đường cho người đi bộ, đặc biệt là học sinh như trong ảnh.
 
Cảnh báo tốc độ phương tiện cơ giới thông qua sơn đường là một giải pháp văn minh đáng học tập và có thể nhân rộng tại nhiều nơi . Hoan hô phường Hà Đình và những vận động đáng quý từ các nhà hoạt động dân sự để tạo nên một sự thay đổi nho nhỏ lành mạnh và nhân văn hơn hoạt động giải phóng tam cấp vốn chỉ có thể áp dụng được trong một số hiện trạng và đối tượng, nhưng khi nhân rộng thì xuất hiện vô cùng nhiều bất cập.tin tức gần đây

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Messager